ZAMĚŘENO NA BYDLENÍ – sociologický výzkum Bydlení v Brně

Brno se postupně stává atraktivní a živou metropolí, která je lákavou adresou pro stávající i nastupující generace. Město se snaží přistupovat k tématu bydlení a rozvoje komplexně tak, aby pro své obyvatele vytvářelo domov a bezpečné i zdravé zázemí. Dostupné bydlení je tak jednou ze základních hodnot strategie #brno2050 či pouze na bydlení zaměřené Strategie bydlení. Cílem do budoucna je dosáhnout funkčního mixu a naplňovat principy „kompaktního města“ a „města krátkých vzdáleností“.

JAKÉ JSOU VŠAK STÁVAJÍCÍ PODMÍNKY BYDLENÍ OBYVATEL MĚSTA? JAKÉ JSOU JEJICH NÁROKY A POŽADAVKY NA BYDLENÍ? JAKÉ BYDLENÍ BY VYHOVOVALO KONKRÉTNÍ SITUACI RŮZNÝCH SKUPIN OBYVATEL?

Oficiální statistiky nám takové informace nepřinášejí. Proto byl v roce 2019 zadán ke zpracování sociologický výzkum Bydlení v Brně.  Na zadání výzkumu, který pro magistrát zpracovala agentura FOCUS, Marketing & Social Research, spolupracovala relevantní pracoviště Magistrátu města Brna, a to Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB, Kancelář architekta města a Bytový odbor MMB.
Výzkum se zabývá bydlením všech hlavních skupin obyvatel města, jako jsou studenti, mladí lidé, střední generace či senioři. Mapuje bytové poměry Brňanů a Brňanek, zajímá se o názory na jejich stávající bydlení i ideální bydlení, o kritéria výběru bydlení či o postoje k jeho různým formám – např.  ke sdílenému bydlení nebo k nové bytové výstavbě.

Výsledky výzkumu napovídají, co by mělo město Brno v oblasti bydlení dělat pro své stávající i budoucí obyvatele, v jakých směrech zvyšovat kvalitu bydlení, či jak podpořit zájem obyvatel o setrvání ve městě Brně, případně jak omezit negativní reakce na novou bytovou výstavbu. Základní soubor výzkumu tvoří obyvatelé města Brna ve věku 18 a více let, kteří zde mají trvalé bydliště nebo bydlí v Brně alespoň 4 dny týdnu, a v době dotazování zde bydleli alespoň 3 měsíce. Výzkum má podobu terénního dotazníkového šetření, kdy přes sto tazatelů vybíralo podle daných kvót (kterými byly pohlaví, věk, vzdělání, územní typ a městská část) vhodné respondenty pro vyplnění dotazníku.

Víme, že samotný výzkum kvalitu či dostupnost bydlení v Brně nezlepší. Vždy je ale lepší plánovat a rozhodovat se na základě znalostí a dobře zpracovaných dat, než na základě dojmů a pocitů. Tento účel – mít pro město další relevantní podklad pro tvorbu nového územního plánu a pro bytovou politiku města výzkum pomohl splnit. A protože je výzkumná zpráva velmi rozsáhlá, připravili jsme pro vás tzv. story mapu s názvem Zaměřeno na bydlení, která vás ve zkratce provede nejzajímavějšími výsledky.

Interaktivní shrnutí výsledků výzkumu – STORY MAPA  >>>