Vyberte a analyzujte území podle svého výběru prostřednictvím více než 60 datových sad. To je aplikace Brno Urban Grid!

Brno Urban Grid je jednoduchou webovou aplikací, která umožňuje rychlou vizualizaci různých typů prostorových dat v rozsahu území města Brna či Brněnské metropolitní oblasti. Nejedná se o složitý analytický systém, ale o přímočarý a otevřený nástroj pro přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad OpenStreet mapou metropolitní oblasti. Do čtvercových buněk mohou být načítány různé typy dat popisující bodové, liniové či plošné prostorové jevy, jako jsou například počty bydlících obyvatel, podíly zastavěného území či prodejní plocha maloobchodních prodejen. Použití čtvercového gridu umožňuje prezentovat a analyzovat agregovaná data v pevně definovaných, stabilních a plošně stejně velkých prostorových jednotkách. Gridová síť tak řeší možná zkreslení a vzniklá nestejnou velikostí či změnami hranic obvyklých statistických prostorových jednotek (jako jsou například obce, městské části či základní sídelní jednotky). Jednotlivé buňky gridu mohou být vybírány a seskupovány tak, aby co nejlépe pokryly zvolené území. Jen pro představu – území Brněnské metropolitní oblasti je pokryto více než 28 000 čtvercovými buňkami 250 x 250 metrů, území města Brna přibližně 4 000 buňkami, městská část Brno-Kohoutovice 75 buňkami a území brněnské Městské památkové rezervace asi 25 buňkami. Použití gridu je zcela v souladu se současnými aktivitami národních statistických úřadů a Eurostatu, které směřují k širší podpoře a rozvoji gridové statistiky. Motivací je lepší srovnatelnost prostorových informací a jejich částečná nezávislost na proměnlivých administrativních a politických územních jednotkách.

Na modelovém příkladu je si můžeme ukázat analýzu MČ Brno – Kohoutovice, kde se nám použitím filtru označí pouze gridy nacházející se v Kohoutovicích. Pro danou MČ tak můžeme zjistit více než 60 charakteristik, které jsou tematicky rozdělené do několik témat – Bezpečnost, Doprava, Ekonomika a trh práce, Lidé a bydlení, Technická infrastruktura, Vzdělání, Zdraví a životní prostředí.

Počet dopravních nehod v roce 2018 v MČ Brno – Kohoutovice

Prozkoumávat se takto dají i jednotlivé ulice. Na příkladu ulice Křižíkova si tak můžeme zjistit napříkladPřevažující typ krajinného pokryvu“.

Převažující typ krajinného pokryvu

Analyzovat se dá až do úrovně jedné buňky, kdy při označení je možné si vypsat všechny dostupné statistiky. Při velikosti buňky/gridu 250×250 metrů se tak již může jednat o bloky budov. Myší je také možné vybrat shluk buněk podle vlastního výběru. Ukázka znázorňuje výběr sídliště Lesná v MČ Brno – sever.

Obvykle bydlící obyvatelstvo