Zahraniční studenti hodnotí Brno

Brno dlouhodobě podporuje studenty a rozvoj vysokého školství. Díky této podpoře si Brno udržuje významné postavení na poli vědy, výzkumu a inovací jak v rámci České republiky, tak i v kontextu Evropy. Vnímání Brna z pohledu studentů je velmi důležitý aspekt pro udržení počtu studentů a zvýšení kvality života ve městě. Proto se město Brno rozhodlo prostřednictvím krátké anonymní ankety oslovit přijíždějící zahraniční studenty v rámci programu ERASMUS s cílem získat jejich názory a postoje vztahující se k Brnu. Stejný výzkum pak město realizovalo u brněnských studentů vyjíždějících na studijní pobyt do zahraničí.  Výsledky jsou předloženy formou interaktivních grafů a wordcloudů.
8. Čeho si v Brně nejvíce ceníte? Jaké jsou největší výhody města?

Brněnští studenti

Zahraniční studenti

 

9. Jak hodnotíte jednotlivé oblasti života v Brně?
U českých studentů pozitivně vnímána oblast vzdělání (100 % je velmi či spíše spokojeno) a nákupních možností (100 %), případně kultury (95,9 %).
Naopak nejhůře je vnímana oblast sportu (42,8 % je spíše či velmi nespokojeno), dopravy (34,7 %) a životního prostředí (28,6 %).
U zahraničních studentů je na prvním místě údržba a čistota města, doprava a životní prostředí (téměř 95 % je velmi či spíše spokojeno).
Naopak nejhůře hodnotí nákupní možnosti (29,9 % je spíše či velmi nespokojeno), bydlení (29,8 %) a zdravotní služby (28,0 %).

Studenti vyjíždějící či přijíždějící do Brna jsou významnou studnicí nápadů, právě z důvodu možného srovnání se zahraničními městy. Níže jsou uvedeny citace studentů:

CO byste zlepšili/Co se Vám nelíbí?
“V Beer Shevě, kde právě studuju, je mnohem víc veřejně přístupných sportovišť, zejména venkovních workoutových hřišť.”
“Not enough people speak English in shops, post office etc. It is very difficult to communicate with some people and I find this quite disturbing and frustrating.”
“More creative events. Not an event when you created a FB event and asking for money all time. Example: beer pong Put every Erasmus student in the same corridor. Terrible that we can’t make any small party.”

Co se Vám zde líbí?
“Mám radši menší města, ve kterých to však “žije”, a Brno je pro mě z tohoto pohledu ideální. Zatím jsem nebyla v obdobném městě, v takovém, které by mě nadchlo podobně jako Brno.”
“Brno is a super-safe city with amazing people and pubs and PIVO of course :D”
“I ❤ this cute little city :)”

Výsledky budou zapracovány a bude snaha některé postřehy a poznámky realizovat a zlepšit tak život ve městě Brně. Nejen pro studenty.