Srovnávací studie Světové banky „Subnational Doing Business in the European Union 2018“

Srovnávací studie Světové banky Subnational Doing Business in the European Union 2018: Chorvatsko, Česká republika, Portugalsko a Slovensko se zaměřila na podnikatelské prostředí ve 25 městech čtyř států Evropské unie z pohledu indikátorů, kterými jsou zahájení podnikání, vyřizování stavebního povolení, převod vlastnického práva k nemovité věci, dodávky elektřiny a vymáhání smluvních závazků. Hlavním cílem této zprávy je upoutat pozornost rozhodovacích vládních činitelů i místní správy na skutečnost, že existuje mnoho možností, jak zlepšit investiční prostředí. U hodnocených států a měst lze nalézt mnoho dobrých příkladů účinných reforem na regionální i vnější úrovni.

V České republice proběhl projekt pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Energetickým regulačním úřadem, Finanční správou, Ministerstvem spravedlnosti a Státní správou zeměměřictví a katastru. Zpráva hodnotí podnikatelské prostředí a jeho dopad na podnikatele v sedmi městech: Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Ústí nad Labem a Liberci. I přes fakt, že administrativní postupy spojené s hodnocenými ukazateli jsou v zemi upraveny národní legislativou a jsou z velké části zabezpečovány regionálními úřady státní správy, vykazují srovnávaná města rozdíly. Ty největší byly znatelné v indikátoru dodávek elektřiny. Proces připojení k elektrické síti může podnikatelům v některých českých městech trvat téměř osm měsíců. V Praze a Brně lze proces dokončit již za dva měsíce a při porovnání s ostatními městy také se znatelně nižšími náklady. V této oblasti jsou Praha a Brno na špici i ve srovnání s ostatními 23 hodnocenými evropskými městy. Brno si dle Zprávy vede nejlépe také v ukazateli vyřizování stavebního povolení. Dobrého výsledku dosáhlo i v indikátoru převodu vlastnického práva k nemovité věci. Nejhoršího hodnocení dosáhlo naopak u kritéria vymáhání smluvních závazků. Celkově však lze konstatovat, že Česká republika, respektive sledovaná města, dosáhla podprůměrných výsledků v porovnání s ostatními sledovanými městy, kde dominují ta portugalská.

Kompletní zpráva Světové banky v anglickém jazyce: www.doingbusiness.org/EU2

Detailní výsledky Brna ZDE