Sčítání dopravy 2016

Ředitelství silnic a dálnic v pravidelných pětiletých intervalech provádí sčítání dopravy na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. tříd. Na území města Brna tak bylo sčítáno cca 110 silničních profilů. Nejvýraznější nárůst dopravy mezi lety 2010 a 2016 byl zaznamenán na ulici Vídeňská (o 28 000 vozidel/den než v roce 2010), a dále na profilech Velkého městského okruhu (Žabovřeská, Porgesova), což souvisí s otevřením Královopolského tunelu v roce 2012. Velmi výrazný nárůst počtu vozidel pak lze sledovat i na ulicích Hradecká (směr Svitavy) či na ulici Obvodová (MČ Bystrc). Naopak k největšímu zklidnění dopravy došlo na ulicích Skácelova a Slovanské náměstí (o 5 000 vozidel/den), což lze rovněž přisuzovat otevření Královopolského tunelu, kam se tato tranzitní doprava přesunula. Celkově lze konstatovat, že na 31 úsecích došlo v porovnání s rokem 2010 ke zklidnění dopravy a poklesu počtu nasčítaných vozidel. Naopak na zbylých 89 úsecích došlo k nárůstu denní dopravní intenzity.