RYCHLÁ JÍZDA JAKO PŘÍČINA NEHOD?

Analýza dat o dopravních nehodách za roky 2016 – 2018 ukázala, že se v Brně staly pouze dvě nehody, které byly způsobeny příliš rychlou jízdou. Limitem tohoto zjištění může být skutečnost, že dataset obsahuje pouze jednu kategorii s názvem hlavní příčina dopravní nehody. Dá se však předpokládat, že na vznik nehody má vliv vice faktorů. Data o dopravních nehodách pak byla porovnávána i s vlivem dopravně bezpečnostních akcí, které měly za cíl snížení nehodovosti (např. Speed Marathon – celoevropská dopravně bezpečnostní akce).  Analýza nepotvrdila vliv měření rychlosti na snížení počtu dopravních nehod. Ani v jednom ze zkoumaných případů (ve dnech 18. 4. 2018 a 19. 4. 2017), kdy k intenzivní kontrole překročení maximálních povolených rychlostních limitů docházelo, počet nehod neklesl pod hranici denního průměru. Na brněnských silnicích se průměrně stanou 4 nehody denně. 19. 4. 2017 počet nehod odpovídal průměru, 18. 4. 2018 byla nehodovost v Brně dokonce 2,5 krát vyšší, než je průměr. Dále z analýz vyplynulo, že úseky, ve kterých policisté měří překročení rychlostních limitů se neshodují s místy, ve kterých nejčastěji dochází k dopravním nehodám. Více podrobností najdete na webu projektu Digitální akademie RYCHLE A ZBĚSILE PO BRNĚ. Pro vlastní analýzy můžete použít připravený dashboard.

Problematiku dopravních nehod si také můžete sami prozkoumat v naší interaktivní aplikaci.
Článek vznikl na základě spolupráce Magistrátu města Brna a organizací Czechitas, která pořádá kurzy Digitální akademie zaměřené na zpracování dat. Autorky projektu jsou Romana Hrbková a Kateřina Loučková. Analýza byla také předána Odboru dopravy Magistrátu města Brna.