Přijíždějící studenti programu ERASMUS+

Brněnské univerzity a vysoké školy každoročně přijmou stovky zahraničních studentů výměnného studijního programu ERASMUS+. Kolik studentů takto každoročně do Brna přijede? Které univerzity jsou nejpopulárnější? Odkud nejčastěji do Brna studenti zavítají? Díky nejnovějším datům od univerzit můžeme získat ucelenější obrázek o tom, jak se situace v této oblasti vyvíjí.

Jak můžeme vidět z grafu výše, tak u studijních pobytů můžeme pozorovat pozvolný pokles počtu přijíždějících studentů. V akademickém roce 2016/2017 nastal výrazný pokles, který souvisel s celkově menší poptávkou evropských studentů po vycestování do zahraničí.

¨

U pracovních stáží je zase trend poklesu mnohem slabší.


Země, ze kterých k nám nejčastěji dojíždí studenti jsou Německo, Španělsko a Finsko. Naopak nejméně zastoupeni jsou studenti z Lichtenštejnska, Makedonie a Irska. Jak můžeme z mapy pozorovat, studenti nejčastěji přijíždí do Brna ze západní Evropy, která se na celkovém počtu studentů podílí víc než 78%. Studenti z východní části tvoří méně jak 22% z celkového počtu  studentů programu Erasmus+.