Hodnocení projektu pocitová mapa města Brna

Na jaře 2018 byl zahájen sběr dat pro Pocitovou mapu města Brna. Cílem projektu bylo získat od občanů názory a podněty pro možné změny veřejného 
prostoru v Brně. Sběru dat se zúčastnilo 1 157 občanů, od nichž vzešlo 7 676 pocitových bodů. Sběr dat probíhal jak v internetové aplikaci, 
tak na vybraných místech v prostoru města Brna. Město Brno se ptalo občanů na tyto otázky, které měli občané vyjádřit špendlíkem v mapě:

  • Kde se Vám to líbí a chcete toto místo zachovat tak, jak je? – 2099 bodů
  • Kde se Vám to nelíbí a chcete toto místo změnit? – 2096 bodů
  • Kde Vám něco chybí (služby, vybavení, apod.)? – 1279 bodů
  • Kde se má Vaše čtvrť dále rozvíjet? – 1192 bodů
  • Kde je podle Vás centrum Vaší čtvrti, kde by to mělo žít? – 1006 bodů

Jak je na tom místo, kde žijete? Jak ovlivňuje zeleň ve městě pocit daného místa? A co konkrétně Vám kde chybí?

Výsledky Pocitové mapy včetně map, grafů a komentářů


  • Na internetu formulář vyplnilo 745 občanů, “offline” pak 414 občanů
  • z toho 64 % mužů, 36 % žen
  • Nejvíce pocitů (2123) bylo umístěno do MČ Brno-střed, což představuje 27,5 %
  • 63 % občanů, kteří vyplňovaly formulář na internetu, uvedlo své vzdělání jako vysokoškolské

Data ke stažení: polygony a body