Studenti

Brno je univerzitní město a studenti v něm žijící jsou jednou z největších uživatelských skupin, která datový web města využívá. Spolupráce města s univerzitami i s talentovanými studenty vysokých škol přináší zajímavé výsledky, a je přínosná pro všechny zapojené strany. Pokud máte zájem o jakoukoliv formu spolupráce, prosím kontaktujte nás dle Vašeho zájmu na níže uvedené emailové adresy.

Spolupráce v oblasti GIS
Nabízíme poskytnutí prostorových dat pro studijní účely pro školy i studenty, spolupráci při zadávání a řešení studentských závěrečných pracích využitelných v praxi, nebo možnost 5 – 10denních studentských praxí v Oddělení GIS Odboru městské informatiky MMB pro studenty se zájmem o problematiku prostorových dat a se znalostí GIS či CAD software (ArcGIS, Quantum GIS, MicroStation, …). Vítáme také spolupráci se studenty, kteří disponují vlastními zajímavými datovými sadami, které mohou být sdíleny v našem datovém katalogu. Uvítáme také tipy na zajímavé brněnské aplikace, které budeme rádi propagovat. V případě zájmu o poskytnutí dat, o stáž či o spolupráci v oblasti GIS na závěrečných pracích kontaktujte prosím Oddělení GIS Odboru městské informatiky na emailu gis@brno.cz.

Spolupráce v oblasti Smart City
Nabízíme dlouhodobé praxe na odděleních Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City – Oddělení dat, analýz a evaluací, Oddělení strategického plánování, Oddělení spolupráce a rozvoje a Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce. Vítáme kreativní a aktivní studenty, kteří mají zájem o chytrý způsob řízení města. Nabízíme také spolupráci při vypracovávání závěrečných prací či dalších studentských aktivitách. V případě zájmu o stáž na Oddělení dat, analýz a evaluací či dalších odděleních Kanceláře náměstka primátora pro oblast Smart City, nebo máte zájem o spolupráci na závěrečných pracích v oblasti Smart City, využijte prosím email jaluvkova.romana@brno.cz.

Co je nového?

3D Model Brna

Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. více

Brno - Mapa kvality života

Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. více

Přijíždějící studenti programu ERASMUS+

Brněnské univerzity a vysoké školy každoročně přijmou stovky zahraničních studentů výměnného studijního programu ERASMUS+. Kolik studentů takto každoročně do Brna přijede? Které univerzity jsou nejpopulárnější? Odkud nejčastěji do Brna studenti zavítají? Díky nejnovějším datům od univerzit můžeme získat ucelenější obrázek o tom, jak se situace v této oblasti vyvíjí. Jak můžeme vidět z grafu výše, […]

První rok DATA.BRNO

Přesně před rokem 21. března 2018 byl spuštěn datový portál města Brna – DATA.BRNO. Jak se na datový portál sluší, předkládáme pár čísel o jeho návštěvnosti. Cílem DATA.BRNO bylo oslovit tři základní uživatele. Prvním z nich byl občan, který chce znát základní data o městě. Díky Zprávě o stavu města, která si získala velkou oblibu […]

Městská logistika? Rostoucí odvětví, ale chybí data.

Plánování města nebo návrhy složitých dopravních staveb se neobejdou bez kvalitních vstupních podkladů a dat. V dnešní dynamické době již nelze používat jen oficiální statistiky, ale je potřebné se přizpůsobit chování obyvatel a novým trendům. Město Brno se proto snaží navazovat kontakty s komerčními subjekty i firmami (např. LIFTAGO, BlaBlaCar, Sreality.cz), které tak mohou městu pomoci tam, kde […]

Ceny nemovitostí v Brně

Ceny nemovitostí v Brně jsou po Praze nejdražší v republice. Ačkoli se růst cen v posledním roce mírně zpomalil, stále má rostoucí tendenci. Do výsledné ceny nemovitosti se promítá řada faktorů, díky kterým jsou ceny velmi různorodé. V rámci této analýzy byla zkoumána územní cenová diferenciace napříč městskými částmi, respektive v jednotlivých oblastech Brna dle […]

Vývoj nezaměstnanosti

Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.

Kolik vyděláváme? Vývoj mezd a různá srovnání za posledních 10 let.

V roce 2018 je v naší zemi i v Evropě nezaměstnanost rekordně nízká, ekonomice se daří a firmy marně shání potřebné pracovníky. Poptávka ve většině odvětví převyšuje nabídku na trhu práce a to žene nahoru i mzdy. Z následujících grafů je dobře viditelná dynamika růstu a vývoj platů posledních 10 let. Data jsou čerpána od společnosti Profesia […]

Dopravní obslužnost veřejnou dopravou Brna a okolí

Data z jízdních řádů jsou jedinečným zdrojem informací o stavu veřejné dopravy na území města Brna, a proto jsme se rozhodli je hlouběji prozkoumat. Výsledkem jsou dvě aplikace – jedna analytická a jedna interpretační. Interpretační aplikace byla dělána popularizační formou mapy s příběhem a dopodrobna vysvětluje prostorové charakteristiky a vlastnosti dopravy. Analytická aplikace je spíše odborného charakteru a má sloužit jako nástroj […]

Analýza družicových snímků ukázala prohlubující se problém se suchem

Celá Česká republika zažila jedno z nejteplejších a nejsušších letních období v historii měření. V Jihomoravském kraji byly teploty v případě měsíce srpna dokonce o 3,8 °C vyšší než je průměr let 1981-2010, zároveň byly cca o 40 % v rámci stejného období srážkově pod průměrem. Vysoké teploty společně s nedostatkem srážek mají významný dopad […]