Vývoj nezaměstnanosti

Nezaměstnanost v Brně je nízká, nicméně v dubnu 2020 vykázala nárůst v souvislosti epidemiologickou situací s COVID-19. Město Brno má nezaměstnanost na úrovni 4,7 % (červen 2020). Česká republika má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii (harmonizovaná nezaměstnanost). V České republice v květnu roku 2020 činí nezaměstnanost 3,7 %.V rámci České republiky má ale město Brno poměrně vysokou krátkodobou i dlouhodobou nezaměstnanost, a to i v porovnání s okolím Brna, resp. s Jihomoravským krajem. Jedním z faktorů, které takto vysokou nezaměstnanost způsobují je vysoký počet dojíždějících právě z okolních okresů. Úřad práce uvádí, že v roce 2015 šlo o 56 tisíc pracovníků, což není zanedbatelné číslo. Stejně jako počet zahraničních pracovníků, který byl v témže roce 18 633, což je 75 % z celokrajského úhrnu. Tato data byla získávána v době, kdy nezaměstnanost Brna-město činila 7,9 %. V Jihomoravském kraji byla v tomto období nezaměstnanost 6,8 %.
Jedním z jevů, který lze v grafu také pozorovat, je ten, že v měsíci lednu je téměř vždy nezaměstnanost z celého roku nejvyšší.