Nehody s účastí chodců

Dopravní nehody s účastí chodců patří mezi nejtragičtější nehody vzhledem k dopadům na zdraví účastníků. Z dat nehodovosti Policie ČR plyne, že v letech 2011–2019 bylo na území města Brna zaznamenáno celkem 1 951 nehod s účastí chodců, při kterých bylo zraněno 2 037 chodců. 94 % chodců utrpělo při nehodě nějakou formu zranění, každý 50. chodec pak zemřel. Ročně se v Brně stane cca 2 800 dopravních nehod, z toho je v průměru 120 nehod s účastí cyklisty a cca 210 s účastí chodce, což v součtu tvoří asi 12% podíl na celkovém počtu nehod. Co dalšího je možné z dat vyvodit?

 

Chodci jako účastníci dopravních nehod jsou ze všech věkových skupin. Téměř 25 % všech zúčastněných osob však tvoří osoby ve věku 0–18 let, tedy děti a mládež. V případě zavinění nehody chodcem tento podíl stoupá – děti a mládež tvoří téměř 35 % všech chodců, viníků nehody. Pozitivním faktem je, že ve sledovaném období nebyl smrtelně zraněn žádný chodec mladší 18 let. Aktuálně probíhá kampaň za zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu. 

Ačkoliv skupina chodců ve věku 60+ není právě nejčastěji zastoupená jako účastník, tak právě pro tuto skupinu obyvatel mají střety nejhorší dopad. S rostoucím věkem jsou následky na zdraví chodce horší. Roste podíl těžkých a smrtelných zranění. Ve věkové skupině 70 a více let tvoří smrtelná a těžká zranění téměř 40 % všech následků.

Téměř v 41 % nehod s účastí chodců byli chodci v situaci, kdy přecházeli vozovku po vyznačeném přechodu. Během přecházení chodců na přechodech zemřelo ve sledovaném období 14 lidí a dalších 187 bylo těžce zraněno. Mezi nejrizikovější místa (v závorce uveden počet nehod) s přechody patří zejména: křižovatka Cejl/Koliště (10), Drobného/Schodová (10), Dornych/Úzká (10), Rybkova/Zahradníkova (8) nebo Kníničská u mostu přes Svratku (8).

VÍCE V DASHBOARDU

Pokud víte, kde jsou ve městě další neutěšená místa a chodci zde riskují zdraví či životy, dejte nám o nich vědět!  Do konce července probíhá sběr podnětů pro zlepšení. Své návrhy můžete zasílat pomocí jednoduchého formuláře na webu Brnoinmotion.cz.

Poznámka k dashboardu: stav nehody se počítá do 24 hodin od nehody.