Mzdy v Brně

V tomto článku se zaměříme na výši průměrného platu v Brně. Výše platů souvisí s nízkou mírou nezaměstnanosti, která v minulých letech zvedala růst mezd a která přetrvávala v naší zemi i v Evropě i v tomto roce. Nicméně rok 2020 a roky následující budou zřejmě ovlivněny zhoršenou ekonomickou situací v důsledku epidemie COVID-19.

Data jsou čerpána od společnosti Profesia CZ, spol. s r.o., která provozuje portál platy.cz. Data od Českého statistického úřadu (srovnání obou metod níže) jsou totiž dostupná jen do úrovně krajů, a tak si musíme pomoci jinými zdroji.  Tento alternativní zdroj disponuje rozsáhlou databází údajů o platech a mzdách na trhu práce až do úrovně okresů. V jejich průzkumu jsou zastoupeni zaměstnanci různých společností podle jejich velikosti, vlastnictví či odvětví. Vstupními údaji jsou mzdy zaměstnanců, kteří vyplní dotazník na stránce www.platy.cz. Každý den si takhle srovná svůj příjem v průměru 200-500 zaměstnanců na různých pozicích. Sesbírané dotazníky podléhají kontrole na zdvojené případy a procházejí třemi fázemi očišťování vzorku od extrémních hodnot.

V meziměstském srovnání se pro rok 2020 ukazuje, že hladina průměrné mzdy v Praze (47 351,- Kč) či Bratislavě (47 356,- Kč) je stabilně vyšší než v Brně (41 740,- Kč). Brno v tomto směru mírně předehnalo Plzeň (40 819,- Kč), kde byly výše průměrných mezd v minulosti srovnatelné.  V Ostravě je hladina průměrné mzdy dlouhodobě nižší než v Brně (37 520,- Kč).

Vzdělání hrálo a hraje v platovém ohodnocení vždy zásadní roli. Není překvapivé, že osoby s vyššími dosaženými stupni vzdělání jsou lépe ohodnocené než osoby se základním vzděláním. Rozdíly v ohodnocení podle dosaženého vzdělání se však v čase příliš nemění. V Brně se však v čase mírně zvyšuje disproporce mezi platovým ohodnocením mužů (46 030,- Kč) a žen (34 067,- Kč), kde je rozdíl téměř 12 tisíc měsíčně ve prospěch mužů. V roce 2010 tvořil průměrný plat žen 76,4 % průměrného platu mužů. V roce 2020 se tento podíl snížil na 74 %. Kromě již známých příčin horšího mzdového ohodnocení žen, jako je například zaměstnávání žen v hůře placených sektorech, výchova dětí a s tím spojené ztížené možnosti uplatnění či více mužů ve vedoucích pozicích, je v Brně možná ještě jedna příčina. Tou je velmi rozvinutý segment informačních technologií. Profese v nich jsou velmi dobře placeny, ale pracují v nich stále převážně muži.

Nejlépe vydělávající věkovou skupinou jsou lidé středního věku mezi 35 až 44 lety, kteří mají průměrný plat 46 627,- Kč. Nejméně pak logicky vydělávají absolventi a nejmladší věková skupina 17-24 let, kde je průměrná výše mzdy 32 872,- Kč.

A jak se liší platy podle jednotlivých sektorů? Když pomineme vrcholový management, tak nejlépe ohodnocené profese jsou v managementu a informačních technologiích (okolo 54 tisíc Kč). Nejnižší ohodnocení vykazují profese v administrativě, dopravě a logistice, kde se průměrná mzda pohybuje okolo 30 tisíc Kč.

Další vývoj mezd bude souviset s celkovým stavem ekonomiky po epidemii COVID-19. Brno sice není závislé na jednom hospodářském odvětví, což je jeho výhoda, ale i tak by měl například útlum automobilového průmyslu na město vliv.

Pro úplnost přidáváme i porovnání průměrné mzdy od Českého statistického úřadu a z portálu platy.cz. V posledních letech se začínají výše ročních mezd obou poskytovatelů dat výrazně lišit, což je dáno jinou metodikou sběru. Data od společnosti Profesia CZ přesně nekopírují v každé kategorii strukturu pracovníků v ČR resp. konkrétním kraji. Mezi respondenty průzkumu je také větší podíl lépe vydělávajících zaměstnanců.