Mzdy 2019

V roce 2019 přetrvává v naší zemi i v Evropě  rekordně nízká nezaměstnanost, (3,8 % v Brně, 2,7 % v ČR). Ekonomice se stále daří a firmy špatně shání potřebné pracovníky. Poptávka ve většině odvětví převyšuje nabídku na trhu práce, a to žene nahoru i mzdy. Z následujících grafů je dobře viditelná dynamika růstu a vývoj platů posledních 10 let.

Data jsou čerpána od společnosti Profesia CZ, spol. s r.o., která provozuje portál platy.cz. Data od ČSÚ jsou totiž dostupná jen do úrovně krajů. Průzkum platů Platy.cz disponuje rozsáhlou databází údajů o platech a mzdách na trhu práce, v které jsou zastoupeni zaměstnanci různých společností podle jejich velikosti, vlastnictví či odvětví. Vstupními údaji pro průzkum jsou mzdy zaměstnanců, kteří vyplní dotazník na stránce www.platy.cz. Každý den si takhle srovná svůj příjem v průměru 200-500 zaměstnanců na různých pozicích. Sesbírané dotazníky podléhají kontrole na zdvojené případy a procházejí třemi fázemi očišťování vzorku od extrémních hodnot či duplicit.

Zdrojová data

V meziměstském srovnání pro rok 2019 se ukazuje, že hladina průměrné mzdy v Praze (43 327,- Kč) či Bratislavě (42 329,- Kč) je stabilně vyšší než v Brně (38 991,- Kč), avšak v čase se tento rozdíl začíná pomalu zmenšovat. Brno v tomto směru mírně předehnalo Plzeň (37 402,- Kč), kde byly výše průměrných mezd v minulosti srovnatelné.  V Ostravě je hladina průměrné mzdy dlouhodobě nižší než v Brně (32 303,- Kč).

Zdrojová data

Zdrojová data

Vzdělání hrálo a hraje v platovém ohodnocení vždy zásadní roli. Není překvapivé, že osoby s vyššími dosaženými stupni vzdělání jsou lépe ohodnocené než osoby se základním vzděláním. Rozdíly v ohodnocení podle dosaženého vzdělání se však v čase příliš nemění. V Brně se však v čase zvyšuje disproporce mezi platovým ohodnocením mužů (42 787,- Kč) a žen (32 330,- Kč), kde je rozdíl již více než 10 tisíc měsíčně ve prospěch mužů. Kromě již známých příčin horšího mzdového ohodnocení žen, jako je například zaměstnávání žen v hůře placených sektorech, výchova dětí  a s tím spojené ztížené možnosti uplatnění anebo více mužů ve vedoucích pozicích, je v Brně možná ještě jedna příčina. Tou je velmi rozvinutý segment informačních technologií. Profese v nich jsou velmi dobře placeny, ale pracují v nich stále převážně muži.

Zdrojová data

A jak se liší platy podle jednotlivých oborů? Když pomineme vrcholový management, tak nejlépe ohodnocené profese jsou v managementu a informačních technologiích (okolo 48 tisíc Kč). Nejnižší ohodnocení vykazují profese v administrativě, dopravě a logistice, kde se průměrná mzda pohybuje na necelých 26 tisících Kč. Následuje kategorie školství, vzdělávání, věda, výzkum s průměrnou mzdou 28,6 tisíc Kč.

Zdrojová data

Zdrojová data

Zdrojová data

Další vývoj mezd bude souviset s celkovým stavem ekonomiky. Brno sice není závislé na jednom hospodářském odvětví, což je jeho výhoda, ale i tak by měl například útlum automobilového průmyslu na město vliv. Výhodou Brna je zaměření ekonomiky na sektor služeb, kde se ekonomické krize projevují se zpožděním a povětšinou mírněji než u průmyslovějších měst. Otázkou bude i získávání nových pracovních sil, kterých je enormní nedostatek. Výhodou Brna je v tomto směru blízkost Slovenska a trvající příliv slovenských pracovních sil. I do budoucna tak lze očekávat trend, kdy bude do Brna za prací přicházet stále více cizinců.

Zdrojovou analýzu najdete zde.