Pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátora


Jak je výše z grafu patrné, denní dojížďka/vyjížďka se pohybuje kolem 280 000 osob. Tato čísla je nutné však brát s velkou rezervou, jelikož ČSÚ při SLDB 2011 uvedla v dojížďce do škol a zaměstnání číslo 100 000. V tomto případě však monitorujeme i pohyby, které nebyly sčítány v SLDB, tedy za službami (sport, kultura, nákupy). Tento aspekt je nutné do dat od mobilního operátora promítnout, jelikož tato “mikromobilita” na základě těchto dat hraje velkou roli. Jelikož jsou data vztažena k průměrnému pracovnímu dni (středa), a ještě z období 7.10. – 20.10., jsou tato data ovlivněna konáním Strojírenského veletrhu na BVV (7.10-11.10.), který se těší velké oblibě nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Druhá část se zabývá dojížďkou a vyjížďkou z úrovně obcí okresu Brno-venkov, dále SO ORP v Jihomoravském kraji a krajů ČR. K mapě je vždy po pravé straně přiložený graf reflektující všechny pohyby dojížďky do KÚ Brna a v případě vyjížďky pak celky s nejvyšším počtem dojíždějících. V mapě jsou pak jen nejvýraznější proudy nad 50 osob, z důvodu přehlednosti.

Co se týče dojížďky do Brna, tak převažují rovněž katastry s nejvýznamnějšími pracovními a obslužnými funkcemi, tedy Veveří, Město Brno či Krpole, v případě rostoucí vzdálenosti se pak projevuje vliv dopravních hubů, kde lidé své trasy končí – tedy Trnitá (hl. nádraží), Staré Brno (Mendlák) či Židenice (nádraží). Dojížďka z krajů v ČR je pak významně ovlivněná zejména již zmiňovaným Strojírenským veletrhem, čili lidé nejčastěji mířili do KÚ Pisárky, kde se nachází BVV.