Městská logistika? Rostoucí odvětví, ale chybí data.

Plánování města nebo návrhy složitých dopravních staveb se neobejdou bez kvalitních vstupních podkladů a dat. V dnešní dynamické době již nelze používat jen oficiální statistiky, ale je potřebné se přizpůsobit chování obyvatel a novým trendům. Město Brno se proto snaží navazovat kontakty s komerčními subjekty i firmami (např. LIFTAGO, BlaBlaCar, Sreality.cz), které tak mohou městu pomoci tam, kde je dat málo nebo úplně chybějí. Ukázkovým příkladem takové oblasti je městská logistika. Z dat od mobilního operátora mimo jiné vyplynulo, že v Brně se denně pohybuje 8 hodin skupina 30 000 lidí bez toho, aby se někde více než půl hodiny zdrželi.


To ukazuje na velmi silný dopravní vliv městské logistiky, o které v současné době chybějí data úplně. S rozvojem e-shopů a internetových služeb lze přitom předpokládat, že tento druh dopravy bude výrazně vzrůstat. Tady právě mohou pomoci data ze soukromých přepravních služeb.

Svá data městu pro lepší plánování městské logistiky nasdílela zdarma společnost Liftago. V analýze dat je patrné, kdo společnost nejvíce využívá, jaké jsou nejobvyklejší trasy nebo očekávaná skutečnost, že je služby nejvíce využívána pro cesty za nočním životem a zábavou. Pro město jsou to velmi cenná dopravní data a zároveň si velmi cenní toho, že jsou komerční subjekty ochotné opakovaně s městem spolupracovat a svá data mu pro analýzy svěřují. Liftago je však jednou z prvních vlaštovek, pro ucelený přehled by bylo zapotřebí, aby se zapojily i další firmy. Svá data již například poskytla také společnost BlaBlaCar. Velmi si ceníme také spolupráce se Seznam.cz, kde funguje dlouhodobá spolupráce v oblasti cen nemovitostí a pronájmů.