Interaktivní analýza odpadového hospodářství

Prezentace stavu odpadového hospodářství Brna v sobě spojuje více různých aplikací analytického a geografického zaměření. Jedná se například o modelování dostupnosti kontejnerů tříděného odpadu či monitoring jejich přeplněnosti. „Občané mohou v aplikaci zjistit, jak daleko musí jít ke kontejneru s tříděným odpadem, nebo jak dlouho jet autem do sběrného dvora,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer.

Dále aplikace ukazuje poutavou grafickou formou analýzu dostupnosti středisek sběrného odpadu nebo znázornění lokalizace odpadkových košů. Většina aplikací, které můžete v prezentaci vidět, bude v průběhu příštího roku provázána s „živými daty,“ aby vždy ukazovala aktuální stav. Aplikace bude také doplněna o možnost označení vhodných míst, ve kterých dle názoru občanů kontejnery na tříděný odpad chybí.
„Věřím, že tato a další podobné aplikace, které ještě vzniknou, pomohou zefektivňovat rozhodovaní a plánovaní v různých oblastech správy města,“ doplnil Kacer.