Vývoj počtu obyvatel v Brně

Metodologie

Indikátor sleduje vývoj počtu obyvatel na území obce/okresu Brno-město v ročním horizontu (vždy k 31. 12. daného roku).

Interpretace

Počet obyvatel města Brna se od šedesátých let 20. století zvyšoval, v převážné míře zásluhou migrace zejména z ostatních okresů Jihomoravského kraje. Nejvyšší počet obyvatel – 392 507 osob, mělo Brno v roce 1990 (k 31. 12.). Zlom nastal koncem roku 1993, kdy celkový počet obyvatel města Brna začal pomalu klesat. Na nejnižší počet obyvatel se město dostalo na konci roku 2006, kdy mělo 366 680 obyvatel. Od roku 2007 docházelo k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Výrazný nárůst obyvatel v roce 2011 oproti roku 2010 byl dán mj. i novým přepočtem obyvatel vzešlým ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo v roce 2011 (SLDB 2011). Po roce 2011 počet obyvatel mírně klesá. K 31. prosinci roku 2019 mělo Brno-město celkem 381 346 obyvatel s trvalým pobytem.

Zdroj

Český statistický úřad

Data ke stažení

http://download-data-v1.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/production/download-data?id=103204811400219056456/10YYC5FIgr5bPdFMjoTf0Fbh3Yr8bf0Zy
http://download-data-v1.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/production/download-data?id=103204811400219056456/1koBhfOvdqCYg2VjyO1QmWG8x978frU0H&sheet=2

Vítejte na datovém portálu města Brna