Výdaje na výzkum a vývoj

Metodologie

Město Brno se vyprofilovalo jako centrum vědy, výzkumu a inovací s přesahem nejen regionálním, ale i mezinárodním. Podpora vědy a výzkumu je proto samostatnou prioritou strategických dokumentů jak města, tak Jihomoravského kraje (JMK). Data pochází z rozpočtu města Brna, konkrétně z položky Ostatní – Ostatní výzkum a vývoj.

Interpretace

Město Brno dává do R&D cca 0,5 % z celkového rozpočtu města. Je důležité, aby se celkové výdaje do tohoto segmentu významně nesnižovaly, aby si město Brno udrželo pozici centra vědy a výzkumu v ČR.

Zdroj

Rozklikávací rozpočet města Brna

http://rr.brno.cz/RR_mb00/

Data ke stažení

http://download-data-v1.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/production/download-data?id=103204811400219056456/1pnKVb0XPnyaJVTDiGFBWN8-4MhQ3ICLL

Vítejte na datovém portálu města Brna