Výdaje na výzkum a vývoj

Metodologie

Město Brno se vyprofilovalo jako centrum vědy, výzkumu a inovací s přesahem nejen regionálním, ale i mezinárodním. Podpora vědy a výzkumu je proto samostatnou prioritou strategických dokumentů jak města, tak Jihomoravského kraje (JMK). Data pochází z rozpočtu města Brna, konkrétně z položky Ostatní – Ostatní výzkum a vývoj.

Interpretace

Město Brno dává do R&D cca 0,5 % z celkového rozpočtu města. Je důležité, aby se celkové výdaje do tohoto segmentu významně nesnižovaly, aby si město Brno udrželo pozici centra vědy a výzkumu v ČR.

Zdroj

Rozklikávací rozpočet města Brna

http://rr.brno.cz/RR_mb00/

Data ke stažení

http://download-data-v1.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/production/download-data?id=103204811400219056456/1pnKVb0XPnyaJVTDiGFBWN8-4MhQ3ICLL

Vítejte na datovém portálu města Brna

Data.brno.cz je otevřená platforma sloužící ke sdílení dat o městě Brně. Jedná se o data samotného města a městských organizací, ale též od různých dalších poskytovatelů.

Tento portál je určený a přizpůsobený široké veřejnosti, tedy jak občanům, podnikatelům, studentům, výzkumníkům a odborníkům, tak i novinářům a vývojářům. Kromě samotných datových sad zde naleznete mnoho užitečných aplikací a článků.

Tvorba a aktualizace tohoto portálu bude nekončící proces. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu, návrhy nebo např. doporučení, která data vám chybí.

Data jsou naším „novým městským bohatstvím“, které se nyní snažíme zcela využít.

Jaroslav Kacer, náměstek primátora