Počet dokončených bytů v BMO

Metodologie

Dokončené byty jsou ty, k nimž nabyla ve sledovaném roce právní moci vydaná kolaudační rozhodnutí od stavebního úřadu, tzv. souhlas s užíváním bytu.

Interpretace

Výstavba bytů v Brněnské metropolitní oblasti zaznamenala ve sledovaném období největší boom v roce 2007. Od té doby pozorujeme pokles tohoto ukazatele, a to až do roku 2014, kdy dochází k postupnému nárůstu v počtu dokončených bytů.

Zdroj

ČSÚ, 2019

Data ke stažení

http://download-data-v1.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/production/download-data?id=103204811400219056456/1lWv6oMKxLx5nnenBZQkgo0Wx8JeFl_i9

Vítejte na datovém portálu města Brna