State of the City Report 2020

Dear Brno citizens,

You already have in front of you the fourth State of the City Report. Just as in previous years, we want to share with you some interesting figures associated with the city of Brno. We no longer have to tell you that it is again in a light and playful form. If you want to dive into numbers and statistics a little deeper, visit our data portal at Data.brno.cz. We have been collecting and publishing a number of interesting data, articles, applications and surveys related to our city and its inhabitants for two years already.

Life in Brno is a matter of course for many of us, some are just getting to know it, and others are only preparing for it. Brno wants to have its arms open in friendship for all existing and new residents. For this to be possible, we need to know the city and its functioning well, and on this basis manage and develop it well – our goal is therefore to contribute to an understanding of how and why the city works in different areas of life. In this year’s State of the City Report, most of the statistics and figures come out positively for Brno. This is particularly beneficial given the situation that has arisen due to the spread of COVID-19. It can be assumed that next year the statistics (especially economic ones) will not be so great. However, the city has an excellent starting position to manage the situation well. Finally, let us only add that we are presenting the city as usual through data and information organised into the five areas of the strategy #brno2050 – Environment, Prosperity, Services, Resources and Governance. A new feature is that we add a brief introduction to each area, how to look at the area through figures and how to read the data. We wish you inspiring and amusing reading.

The complete report can be downloaded here and is available also in Czech.

PROSPERITY

Zobrazit textový popis / Read More

SERVICES

Zobrazit textový popis / Read More

ENVIRONMENT

Zobrazit textový popis / Read More

GOVERNANCE

Zobrazit textový popis / Read More

RESOURCES

Zobrazit textový popis / Read More

Principal Idea of graphic design

What's new?

3D Model budov

Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. více

Blablacar

Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017. více

Brňáci pro Brno

Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna více

Brněnské ovzduší

Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. více

Výlety příměstskými lesy města Brna

Aplikace zobrazuje navrhované trasy výletů v oblasti brněnských příměstských lesů. Aplikace je součástí portálu LesWeb. více

Brněnský architektonický manuál

Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky průvodce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. více

Brno 1968

Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety. více

Brno - Mapa kvality života

Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. více

(Čeština) Aktuální statistiky o vývoji epidemie COVID-19 v Brně a Jihomoravském kraji

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Čeština) Nehody s účastí chodců

Sorry, this entry is only available in Czech.

Rate of unemployment

Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.

(Čeština) Airbnb v Brně

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Čeština) Pokles mobility obyvatelstva v souvislosti s COVID-19

Sorry, this entry is only available in Czech.

Brno Office Market

Within the Czech Republic, the economy of the city of Brno is beyond its structure as it is strongly oriented towards the service sector. Tertiary accounts for more than 70% of the total economy. A very important component of the tertiary sector is, for example, shared service centres and IT companies that need suitable premises […]

(Čeština) Jaký druh dopravy v Brně převažuje?

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Čeština) ZAMĚŘENO NA BYDLENÍ – sociologický výzkum Bydlení v Brně

Sorry, this entry is only available in Czech.