State of the City Report 2020

Dear Brno citizens,

You already have in front of you the fourth State of the City Report. Just as in previous years, we want to share with you some interesting figures associated with the city of Brno. We no longer have to tell you that it is again in a light and playful form. If you want to dive into numbers and statistics a little deeper, visit our data portal at Data.brno.cz. We have been collecting and publishing a number of interesting data, articles, applications and surveys related to our city and its inhabitants for two years already.

Life in Brno is a matter of course for many of us, some are just getting to know it, and others are only preparing for it. Brno wants to have its arms open in friendship for all existing and new residents. For this to be possible, we need to know the city and its functioning well, and on this basis manage and develop it well – our goal is therefore to contribute to an understanding of how and why the city works in different areas of life. In this year’s State of the City Report, most of the statistics and figures come out positively for Brno. This is particularly beneficial given the situation that has arisen due to the spread of COVID-19. It can be assumed that next year the statistics (especially economic ones) will not be so great. However, the city has an excellent starting position to manage the situation well. Finally, let us only add that we are presenting the city as usual through data and information organised into the five areas of the strategy #brno2050 – Environment, Prosperity, Services, Resources and Governance. A new feature is that we add a brief introduction to each area, how to look at the area through figures and how to read the data. We wish you inspiring and amusing reading.

The complete report can be downloaded here and is available also in Czech.

PROSPERITY

Zobrazit textový popis / Read More

SERVICES

Zobrazit textový popis / Read More

ENVIRONMENT

Zobrazit textový popis / Read More

GOVERNANCE

Zobrazit textový popis / Read More

RESOURCES

Zobrazit textový popis / Read More

Principal Idea of graphic design

What's new?

3D Model budov

Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. více

Blablacar

Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017. více

Brňáci pro Brno

Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna více

Brněnské ovzduší

Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. více

Výlety příměstskými lesy města Brna

Aplikace zobrazuje navrhované trasy výletů v oblasti brněnských příměstských lesů. Aplikace je součástí portálu LesWeb. více

Brněnský architektonický manuál

Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky průvodce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. více

Brno 1968

Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety. více

Brno Brzo

BRNO BRZO je jednoduchá on-line mapová aplikace, v níž jsou přehledně zobrazeny připravované stavební projekty veřejné i soukromé sféry v rámci města Brna. Jejím smyslem je informovat obyvatele města o aktuálním dění v oblasti výstavby. Informace obsažené v mapové aplikaci byly poskytnuty konkrétními stavebníky na dobrovolné bázi. Nejedná se tedy o kompletní výčet všech staveb aktuálně na území města plánovaných nebo realizovaných. Aplikace nemá za cíl hodnotit nebo posuzovat jednotlivé projekty. Zařazení projektu do mapové aplikace není deklarací schválení nebo souhlasu orgánů statutárního města Brna s realizací. Má pouze informativní charakter. více

Current statistics on the development of the COVID-19 epidemic in Brno and the South Moravian Region

The source of data are daily press releases (until May 29, 2020) issued by the Regional Hygienic Station of the South Moravian Region (KHS) based in Brno in order to inform about the current development of presence of COVID-19 in the South Moravian Region (according to the instruction of the Ministry of Health from March […]

Brno is becoming a cosmopolitan city

The fact that number of foreigners in the Czech Republic and also in Brno is increasing is already known. It is a logical development in a society that is internationalized due to globalization processes, the Czech Republic’s membership in the EU or economic demand. Let’s look at this phenomenon in more detail through the eyes […]

(Čeština) Pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátora

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Čeština) Nehody s účastí chodců

Sorry, this entry is only available in Czech.

Rate of unemployment

Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.

Airbnb in Brno city

Sharing economy is a phenomenon of the 21st century. Thanks to the constantly evolving information technologies, the traditional business model is changing, which is modified into the form of collaborative consumption. Shared accommodation is probably the best known segment of the sharing economy. The non-profit Couchsurfing platform has been operating since 1999, Homeaway since 2005 […]

(Čeština) Pokles mobility obyvatelstva v souvislosti s COVID-19

Sorry, this entry is only available in Czech.

Brno Office Market

Within the Czech Republic, the economy of the city of Brno is beyond its structure as it is strongly oriented towards the service sector. Tertiary accounts for more than 70% of the total economy. A very important component of the tertiary sector is, for example, shared service centres and IT companies that need suitable premises […]