The City State Report 2019

Dear Brnoers,

Another year has passed by and we would like to present Brno city data in a simple and light-hearted way city through the third City State Report. Once again we have divided the infographics into five categories so that they correspond to #brno2050, the city’s main strategic document.

You may wonder why we collect data, keep on searching for new sources and strive to make it available to the wider public. The data is an essential for the city’s development and it is a condition for both more and less important decisions being taken based on knowledge, not impressions and unrealistic wishes. And if the City State Report brings you to the city’s data portal – data.brno.cz, one of the report’s objectives will be met. Apart from complete statistics, charts, data interpretation and source links you can also find useful applications from various areas of the city life there.

The complete report can be downloaded here and is available also in Czech.

PROSPERITY

SERVICES

ENVIRONMENT

GOVERNANCE

RESOURCES

What's new?

3D Model budov

Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. více

Blablacar

Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017. více

Brňáci pro Brno

Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna více

Brněnské ovzduší

Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. více

Brněnský architektonický manuál

Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky průvodce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. více

Brno 1968

Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety. více

Brno - Mapa kvality života

Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. více

BrnoUrbanGrid

Brno Urban Grid (BUG) je aplikací, která má umožnit jednoduchou vizualizaci a analýzu různých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Jde o nekomplikovaný a otevřený nástroj pro rychlou a přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost. více

Brno is becoming a cosmopolitan city

The fact that number of foreigners in the Czech Republic and also in Brno is increasing is already known. It is a logical development in a society that is internationalized due to globalization processes, the Czech Republic’s membership in the EU or economic demand. Let’s look at this phenomenon in more detail through the eyes […]

(Čeština) KLIMA V BRNĚ SE MĚNÍ – Analýza meteorologických dat Brna od roku 1961

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Čeština) RYCHLÁ JÍZDA JAKO PŘÍČINA NEHOD?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Rate of unemployment

Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.

Offenses and misdemeanors in Brno

In 2018, a total of 152,085 misdemeanors were registered in Brno and more than 315,000 patrols were carried out by municipal police. How does this manifest in the city neighborhoods? Which areas are the most affected? What is the difference between night and day? Answer to these questions and more can be found in the […]

Select and analyze areas of your choice! This is Brno Urban Grid app!

Brno Urban Grid is a simple web app enabling prompt visualization of different types of spatial data in area of city Brno or its metropolitan area. We are not talking about any intricate analytical system, but a straightforward and open tool for a transparent analysis of the spatial situation. The application uses square mesh with […]

ERASMUS+ students in Brno

Universities in Brno receive hundreds of international students from the ERASMUS + exchange program annually. How many students come to Brno each year? Which universities are the most popular? Where do students visiting Brno come from? With the latest data from universities, we are able to paint a comprehensive picture. As we can see from […]

The first year of DATA.BRNO

21st of March marked one year anniversary of DATA.BRNO and we would like to use this opportunity to present you a few numbers about the web. The main goal of DATA.BRNO is to provide city data for the general public, professionals, and developers.  The general public is able to get basic information about the city […]