Students

Brno is a university city and students living in it are one of the largest user groups that use the data web site. The cooperation of the city with universities and with talented university students brings interesting results and is beneficial to all parties involved. If you are interested in any form of cooperation, don’t hesitate to contact us at the below listed e-mail addresses.

Cooperation within the Geographic information system (GIS)

We offer the provision of spatial data for study purposes for schools and students, cooperation during the assigning and solving the student’s final thesis that will be possible to use in practice. We also offer the possibility of 5-10 days long student internship in the GIS Department, the Department of Urban Informatics, aimed at student with the interest in spatial data and with the knowledge of GIS or CAD software (ArcGIS, Quantum GIS, Micro Station…). We also welcome the collaboration with students who have their own datasets that can be shared in our data catalogue. We also welcome further tips on interesting Brno applications, that we will happily promote. If you are interested in providing data, internship, or co-operation in the GIS field or with the final thesis, please contact the GIS Department, the Department of Urban Informatics at the e-mail gis@brno.cz.

Cooperation within the Smart City 

We offer long-term internships in the Smart City Office – Department of Data, Analysis and Evaluation, Department of Strategic Planning, Department of Cooperation and Development and Department of ITI Management and Metropolitan Cooperation. We welcome creative and active students, who are interested in a clever way of managing the city. We also offer collaboration during the preparation of final thesis or other student activities. If you are interested, don’t hesitate to contact the Department of Data, Analysis and Evaluation or other departments of the Smart City Office or if you are interested in cooperation while creating the final thesis in Smart City, please contact jaluvkova.romana@brno.cz.

What's new?

3D Model budov

Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. více

Blablacar

Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017. více

Brňáci pro Brno

Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna více

Brněnské ovzduší

Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. více

Brněnský architektonický manuál

Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky průvodce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. více

Brno 1968

Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety. více

Brno - Mapa kvality života

Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě. Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. více

BrnoUrbanGrid

Brno Urban Grid (BUG) je aplikací, která má umožnit jednoduchou vizualizaci a analýzu různých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Jde o nekomplikovaný a otevřený nástroj pro rychlou a přehlednou analýzu prostorové situace. Aplikace využívá čtvercovou síť o velikosti buňky 250 x 250 metrů, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Do čtvercových buněk mohou být přepočítávány informace o různých prostorových jevech, jako jsou například počty bydlících obyvatel, rozloha zastavěných ploch či plocha maloobchodních prodejen. Hlavními charakteristikami aplikace je otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost. více

(Čeština) Analýza turistické poptávky města Brna

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Čeština) Aplikace Cyklodoprava v Brně zvítězila v soutěži

Sorry, this entry is only available in Czech.

Wage 2019

It’s 2019 and unemployment is on its record low, the economy thrives and companies have difficulties recruiting new workforce. In most sectors, the demand for labour outmatches its supply, which pushes wages to rise. In the following graphs, we can take a look at the dynamics of the growth in the past 10 years. Data […]

(Čeština) Jak se změnilo Brno? Srovnání základních statistik 1989 vs. 2019.

Sorry, this entry is only available in Czech.

What do students spend on in Brno and how do they move around the city?

A city of students, a city of universities or a city of research and development – that is how Brno is currently nicknamed. Fifteen years ago, however, the city looked differently; it was not profiled in any manner and was still only searching for its identity. Following the transformation processes that took place in the […]

Brno is becoming a cosmopolitan city

The fact that number of foreigners in the Czech Republic and also in Brno is increasing is already known. It is a logical development in a society that is internationalized due to globalization processes, the Czech Republic’s membership in the EU or economic demand. Let’s look at this phenomenon in more detail through the eyes […]

(Čeština) RYCHLÁ JÍZDA JAKO PŘÍČINA NEHOD?

Sorry, this entry is only available in Czech.

(Čeština) KLIMA V BRNĚ SE MĚNÍ – Analýza meteorologických dat Brna od roku 1961

Sorry, this entry is only available in Czech.