Questionare

  What is the purpose of your visit of DATA.BRNO? *
  Searching for information about BrnoSearching for specific datasets to work withJust for funOther, please write down:

  What is your primal interest to come here? *
  ProfessionalAcademicPersonalOther, please write it down:

  What do you expect from DATA.BRNO? *
  Current data/informationUser-friendly workspaceInteresting appsModern lookAnalysis about BrnoOther, please write down:

  What would you like to change at DATA.BRNO? *
  Please, write it down:

  What's new?

  3D Model budov

  Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v roce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. více

  Blablacar

  Aplikace mapující přepravní proudy Blablacar z a do Brna. Data jsou z března 2017. více

  Brňáci pro Brno

  Hlášení závad na místních komunikacích a silnicích II. a III. tř. na území města Brna více

  Brněnské ovzduší

  Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. více

  Výlety příměstskými lesy města Brna

  Aplikace zobrazuje navrhované trasy výletů v oblasti brněnských příměstských lesů. Aplikace je součástí portálu LesWeb. více

  Brněnský architektonický manuál

  Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky průvodce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. více

  Brno 1968

  Nová mapová aplikace dokumentuje dramatické události let 1968 -1969 v Brně. Základem je kolekce unikátních fotografií z archivů brněnských paměťových institucí i soukromých osob. Snímky zachycují ulice města v prvních dnech okupace vojsky Varšavské smlouvy, dále tryznu za Jana Palacha v lednu 1969 a následně brutálně potlačené demonstrace při prvním výročí vpádu okupačních vojsk v srpnu 1969. Podrobně lokalizovaná místa tehdejších události s připojenými fotografiemi nám umožní přiblížit atmosféru traumatických okamžiků v moravské metropoli před 50 lety. více

  Brno Brzo

  BRNO BRZO je jednoduchá on-line mapová aplikace, v níž jsou přehledně zobrazeny připravované stavební projekty veřejné i soukromé sféry v rámci města Brna. Jejím smyslem je informovat obyvatele města o aktuálním dění v oblasti výstavby. Informace obsažené v mapové aplikaci byly poskytnuty konkrétními stavebníky na dobrovolné bázi. Nejedná se tedy o kompletní výčet všech staveb aktuálně na území města plánovaných nebo realizovaných. Aplikace nemá za cíl hodnotit nebo posuzovat jednotlivé projekty. Zařazení projektu do mapové aplikace není deklarací schválení nebo souhlasu orgánů statutárního města Brna s realizací. Má pouze informativní charakter. více

  Current statistics on the development of the COVID-19 epidemic in Brno and the South Moravian Region

  The source of data are daily press releases (until May 29, 2020) issued by the Regional Hygienic Station of the South Moravian Region (KHS) based in Brno in order to inform about the current development of presence of COVID-19 in the South Moravian Region (according to the instruction of the Ministry of Health from March […]

  (Čeština) Data a věková struktura obyvatel Brna

  Sorry, this entry is only available in Czech.

  (Čeština) Mzdy v Brně

  Sorry, this entry is only available in Czech.

  Brno is becoming a cosmopolitan city

  The fact that number of foreigners in the Czech Republic and also in Brno is increasing is already known. It is a logical development in a society that is internationalized due to globalization processes, the Czech Republic’s membership in the EU or economic demand. Let’s look at this phenomenon in more detail through the eyes […]

  (Čeština) Pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátora

  Sorry, this entry is only available in Czech.

  (Čeština) Nehody s účastí chodců

  Sorry, this entry is only available in Czech.

  Rate of unemployment

  Česká republika má jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii. V České republice k září roku 2017 činí nezaměstnanost 3,8 %.

  Airbnb in Brno city

  Sharing economy is a phenomenon of the 21st century. Thanks to the constantly evolving information technologies, the traditional business model is changing, which is modified into the form of collaborative consumption. Shared accommodation is probably the best known segment of the sharing economy. The non-profit Couchsurfing platform has been operating since 1999, Homeaway since 2005 […]

  (Čeština) Pokles mobility obyvatelstva v souvislosti s COVID-19

  Sorry, this entry is only available in Czech.