Účelová mapa polohopisné situace (ÚMPS)

ÚMPS mapa polohopisné situace je samostatná datová sada, tvořená vrstvou polohopisu, výškopisu a popisu. Základem ÚMPS jsou geodeticky měřená data uličních prostor, která pokrývají téměř celý intravilán (polohopis měřený), ostatní území (např. extravilán, vnitrobloky) jsou doplněna z dostupných zdrojů (DKM) tak, aby pokrývala celá katastrální území (polohopis doplňkový). Aktuální data ÚMPS jsou primární referenční datovou sadou pro GIS města Brna, slouží i projektantům a správcům inženýrských sítí a pasportů jako podkladová mapa pro tvorbu odborných a tematických dat. ÚMPS je průběžně aktualizována a doplňována z Dokumentací skutečného provedení staveb (DSPS) a dalších dostupných geodetických měření. Tato aktualizace probíhá v rámci projektu Digitální mapa Brna. Vrstva ÚMPS je budována takovým technologickým postupem, který zajišťuje polohovou přesnost podrobných bodů stanovenou pro kód kvality 3 (střední souřadnicová chyba 0,14 m), ve výjimečných případech kód kvality 6 (střední souřadnicová chyba 0,21 m). Vyšší přesnost je vždy dodržena v uličních prostorách intravilánu.

Data a zdroje

Účelová mapa polohopisné situace (ÚMPS)

FeatureArcGIS

Stáhnout

Účelová mapa polohopisné situace (ÚMPS)

ImageArcGISRest

Stáhnout