Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

Indikátor odráží poptávku a nabídku na trhu práce. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je syntetickým indikátorem, který na jedné straně ukazuje, kolik je volných pracovních míst a zároveň na druhé straně kolik lidí je bez práce. Indikátorem lze sledovat, jestli má trh práce dostatek pracovních sil a zda na druhou stranu není až příliš vysoký přetlak zájemců o volná pracovní místa. Počty uchazečů o jedno pracovní místo se od roku 2008 v době počátku globální hospodářské krize neustále zvyšovaly až do roku 2013. Znepokojivý byl zejména velmi nízký počet volných pracovních míst – pro uchazeče o zaměstnání bylo extrémně složité dostat se na volné pracovní místo. V roce 2008 byl poměr uchazečů na jedno volné pracovní místo 1,5 a k tomuto poměru se v současné době hodnota indikátoru opět přibližuje (2,5 v červnu 2017), což je příznivý signál. Potenciálně rozevírající se nůžky mezi počtem volných pracovních míst a dosažitelnými uchazeči jsou velkou hrozbou pro stabilitu trhu práce a obecněji pro stabilitu společnosti. S přihlédnutím k relativně vyššímu podílu nezaměstnaných osob v Brně je nutné tuto oblast detailně sledovat (v poslední době můžeme díky globálnímu ekonomickému růstu sledovat zlepšení jak ve statistice podílu nezaměstnaných osob, tak i v počtu volných míst). Portál MPSV; http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes.

Data a zdroje

CSV

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo

Stáhnout