Počet studentů na veřejných VŠ

Tento kvantitativní indikátor udává přehled o počtu vysokoškolských studentů na veřejných školách ve městě Brně. Indikátor se vztahuje k posilování profilu města Brna jako univerzitního města. Vypovídá nejen o atraktivitě a kvalitě brněnských vysokých škol, ale také o celkové atraktivitě města Brna. Veřejné vysoké školy mají v Brně dlouhou tradici. Přesto, že se počty studentů stále snižují (což souvisí se silnými ročníky, které nastupovaly na vysoké školy v letech 2009-2011, tak i třeba s politickou situací VŠ na státní úrovni). Na veřejných VŠ stále studuje přes 90 % všech vysokoškolských studentů v Brně. Výkonové ukazatele MŠMT

Data a zdroje

CSV

Počet studentů na veřejných VŠ

Stáhnout

CSV

Počet studentů na veřejných VŠ 2

Stáhnout