Dokončené byty

Indikátor sleduje počet dokončených bytů v Brně (včetně vývoje v desetiletém horizontu). Dokončené byty jsou jedním z indikátorů ekonomického rozvoje města. Údaje potřebné pro vyhodnocení indikátoru jsou zjištěny prostřednictvím Českého statistického úřadu. V Brně bylo v roce 2017 dokončeno 1 889 bytů. Ukazatel dokončených bytů přepočtených na 1000 obyvatel dosáhl v roce 2017 hodnoty 4,98. V letech 2001–2007 počet dokončených bytů v Brně meziročně narůstal. Nejvíce bytů za poslední dekádu bylo na území města dokončeno v roce 2007, v době vrcholícího hospodářského růstu (celkem 2 736 dokončených bytů). Nejméně bytů bylo za poslední dekádu dokončeno v roce 2014, od té doby můžeme pozorovat opětovný růst. Český statistický úřad

Data a zdroje

CSV

Dokončené byty

Stáhnout