Apps

  • Mapa Brněnského architektonického manuálu (BAM) přehledně znázorňuje objekty a stezky prův...odce po meziválečné architektuře města Brna (www.bam.brno.cz). U každého znázorněného objektu jsou uvedeny základní informace, případně fotografie. Detailní popisy, odborné informace včetně archivních dokumentací a přehledů pramenů je možné získat po přechodu do vlastního webu BAM. Více
  • Mapa zobrazuje pítka s pitnou vodou, kde si bez obav může kdokoli nabrat vodu. Zvláště při... vysokých teplotách jsou taková místa zdrojem osvěžení a taky místem s možností doplnění pitného režimu.Po kliknutí na ikonku kohoutku se zobrazí popis místa, kde je pítko umístěno a fotka pro lepší orientaci. Všechny místa jsou označena patřičným štítkem s nápisem “Pitná voda” a jeho anglickým překladem “Drinking water.” Více
  • Každé místo v metropolitní oblasti je charakteristické nejen svou polohou, ale také počtem... obyvatel. Počet obyvatel v území však není statické číslo, ale mění se v průběhu dne. V této aplikaci tak máte možnost zjistit, kolik obyvatel se nachází v danou hodinu v daném místě. Aplikace využívá geolokalizační data mobilního operátora T-mobile. Co jsou geolokalizační data? Jedná se o zbytková signalizační data, které vysílá SIM karta do mobilní sítě (BTS). Na základě tohoto připojení pak lze určit místo, kde se uživatel nachází. Jelikož má T-mobile cca 40% podíl na telekomunikačním trhu, jsou tato data kalibrována na celou populaci (tedy do 100 %). Data jsou dále agregována (nelze zobrazit nižší počet obyvatel než 10), a to z důvodu ochrany údajů. Data byla zjišťována ve dvou po sobě jdoucích pracovních týdnech (ÚT-ČT), na základě kterých byl pak sestaven typický pracovní den. Totéž pak platí o stanovení typického nepracovního dne. Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 20. - 22. září 2016 (úterý až čtvrtek) 18. – 20. října 2016 (úterý až čtvrtek) Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 24. září 2016 (sobota) 22. října 2016 (sobota) Více
  • Svratka a Svitava – dvě hlavní brněnské řeky. Víte kudy tečou? A víte co se s nimi bude dí...t v následujících letech? Na tomto webu můžete najít informace o strategickém projektu „Voda v Brně“, který se zaměřuje na protipovodňová opatření a revitalizace vodních prvků na území města Brna. Více
  • Mapa s příběhem popisuje registrované významné krajinné prvky (VKP) na území města Brna. P...omocí fotografií, map a textů dodává základní informace o lesních, travinobylinných, vodních, a geologických spoločenstvech. Více