Apps

  • Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního... monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. Více
  • Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu,... aby se snadno pohybovali po Brně – a to různými způsoby – na kole, šalinou, autobusem či pěšky. Dopravní informace a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Aplikace také umožňuje veřejnosti zapojit se do dění ve svém okolí a svým Brnem “hýbat”, pohnout s aktuálními problémy města. Každý může pomocí tlačítka Chce to změnu nejen nahlásit aktuální potíže či krizovou situaci, ale také upozorňovat na dlouhodobé problémy. Pomůžete tak zlepšovat situaci v MHD, s cyklo dporavou v Brně, s veřejnými komunikacemi či ovzduším. Více
  • Aplikaci Můžu dýchat? jsme vytvořili s využitím otevřených dat. To jsou informace a data v...eřejně a bezplatně přístupná, strukturovaná a strojově čitelná. Díky otevřeným datům teď můžete jednoduše a přehledně sledovat změny kvality ovzduší v Brně. Chceme ukázat, že otevírání dat má smysl. Více