Apps

  • Analýza hlavních dopravních proudů v Brně a okolí.
  • Story mapa interpretující data z mobilních zařízení.
  • Každé místo v metropolitní oblasti je charakteristické nejen svou polohou, ale také počtem... obyvatel. Počet obyvatel v území však není statické číslo, ale mění se v průběhu dne. V této aplikaci tak máte možnost zjistit, kolik obyvatel se nachází v danou hodinu v daném místě. Aplikace využívá geolokalizační data mobilního operátora T-mobile. Co jsou geolokalizační data? Jedná se o zbytková signalizační data, které vysílá SIM karta do mobilní sítě (BTS). Na základě tohoto připojení pak lze určit místo, kde se uživatel nachází. Jelikož má T-mobile cca 40% podíl na telekomunikačním trhu, jsou tato data kalibrována na celou populaci (tedy do 100 %). Data jsou dále agregována (nelze zobrazit nižší počet obyvatel než 10), a to z důvodu ochrany údajů. Data byla zjišťována ve dvou po sobě jdoucích pracovních týdnech (ÚT-ČT), na základě kterých byl pak sestaven typický pracovní den. Totéž pak platí o stanovení typického nepracovního dne. Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 20. - 22. září 2016 (úterý až čtvrtek) 18. – 20. října 2016 (úterý až čtvrtek) Průměrný pracovní den vznikl průměrem následujících dní: 24. září 2016 (sobota) 22. října 2016 (sobota) Více