Apps

  • Webová aplikace zobrazuje 3D model budov na území města Brna. Tento model byl vytvořen v r...oce 2017. Budovy obsahují informace o způsobu využití stavebního objektu, zda se jedná o majetek města, v jakém je budova typu vlastnictví a jaký je počet vlastníků. Tyto informace jsou zahrnuté souhrnně v obecném zobrazení modelu, jednotlivě lze tyto informace prohlížet zvlášť v tematickém zobrazení modelu. Součástí webové scény je i zjednodušený 3D model mostů, který byl vytvořen taktéž v roce 2017. Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. Více
  • Poznejte jak funguje doprava v Brně a okolí. Aplikace vás zavede do světa dopravních dat, ...prostorových modelů a vizualizací z jízdních řádů. Více
  • Prezentační web souboru prostorových modelů které budou v roce 2018 napojena na živá data ...tak aby posléze mohli sloužit pro analytické účely. Více
  • Webová aplikace zobrazuje urbanistický model města Brna, který byl vytvořen v roce 2012 pr...o oblast Městské památkové rezervace a pro dalších 10 vybraných lokalit Odborem památkové péče Magistrátu města Brna (konkrétně se jedná o lokality Brněnské výstaviště, Veveří, Lužánky, Hlinky, Černá Pole, Královo Pole, Masarykova čtvrť, Pisárky a Veslařská, Ponava, Husovice). Výškovým podkladem webové scény je Digitální model reliéfu 5. generace. Více
  • Webová aplikace zobrazuje detailní 3D model budov o oblasti Brněnského výstaviště. Scéna v...znikla v roce 2020, a to v rámci spolupráce Mendelovy univerzity a Brněnského oddělení GIS. Více