Apps

  • Aplikace prezentuje aktuální data o kvalitě ovzduší ze všech automatických stanic imisního... monitoringu, dále je zde možnost zobrazení historie naměřených dat apod. Webové stránky se ještě tolik nedostali do povědomí občanů. Více
  • Zajímavá interaktivní mapa města Brna měří kvalitu života a spokojenost obyvatel ve městě.... Podává přehled a informace pomocí barevného rozlišení v rozličných aspektech života v Brně. Více
  • Mapa slunečního osvitu města Brna vznikla v souvislosti s projektem Připrav Brno. Tento pr...ojekt má za cíl v následujících 10 letech postupně zkvalitňovat životní prostředí města Brna, snížit produkci CO2 ve městě o 40% a připravit město pomocí adaptačních opatření na změny klimatu, které v současnosti každý pociťuje. Podrobnosti o projektu naleznete na stránkách www.pripravbrno.cz nebo pod hashtagem #PripravBrno. Více
  • Aplikaci Můžu dýchat? jsme vytvořili s využitím otevřených dat. To jsou informace a data v...eřejně a bezplatně přístupná, strukturovaná a strojově čitelná. Díky otevřeným datům teď můžete jednoduše a přehledně sledovat změny kvality ovzduší v Brně. Chceme ukázat, že otevírání dat má smysl. Více
  • Retail stezka provází návštěvníky centrem Brna a upozorňuje na pozitivní příklady, kde se ...povedlo kvalitně a komplexně realizovat obtížný průnik interiérového a grafického designu, který retail design vyžaduje. Zároveň na většině míst přibližuje příběh vzniku designu, skrytou symboliku a pozadí vizuálů, které obyvatelé mnohdy denně vídají, ale neví o nich. Více