Apps

 • Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskyt...ují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a metodicky navazují na výsledky z předchozích CSD (především CSD2010 a starší). Více
 • Aplikaci otevřete v prohlížeči Chrome. Analýza stavu cyklodopravy v Brně v roce 2019.
 • Aplikace Brněnských komunikací a města Brna zprostředkovává dopravní aktuality z oficiální...ch zdrojů. Kromě dopravních událostí a situace na silnicích, zde zjistíte informace o parkování ve městě, světelné signalizaci a aktuální záběry z veřejných kamer. Více
 • Interaktivní mapa dopravních nehod v Brně za rok 2017. Aplikace obsahuje mimo základní viz...ualizaci také časovou animaci. Tu spustíte tak, že kliknete na symbol hodinek, který je vedle tlačítka Legenda. Animaci můžete kdykoliv zastavit a nebo měnit její parametry v časovém posuvníku, který se zobrazí v dolní polovině obrazovky. V aplikaci je také možné měnit podkladovou mapu, filtrovat dle zadaných parametrů anebo vyhledávat nehody v určitém území. Zdrojem dat je Policie ČR. Více
 • Aplikace umožňující práci s daty z dopravy, které máte možnost vidět v mapě s příběhem ste...jného názvu. Více
 • Poznejte jak funguje doprava v Brně a okolí. Aplikace vás zavede do světa dopravních dat, ...prostorových modelů a vizualizací z jízdních řádů. Více
 • Na přelomu roku 2016 a 2017 měli náhodně vybraní obyvatelé Brna a Brněnské metropolitní ob...lasti (BMO) možnost zapojit se do rozsáhlého sociologického výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké je jejich dopravní chování, tedy jak se během týdne a o víkendu přepravují, jaké jsou účely jejich cest a jak jsou spokojeni s podmínkami pro jednotlivé způsoby přepravy. Výzkum se zajímal i o to, co by se muselo či mělo případně změnit, aby se lidé začali přepravovat jinak. Více
 • Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu,... aby se snadno pohybovali po Brně – a to různými způsoby – na kole, šalinou, autobusem či pěšky. Dopravní informace a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Aplikace také umožňuje veřejnosti zapojit se do dění ve svém okolí a svým Brnem “hýbat”, pohnout s aktuálními problémy města. Každý může pomocí tlačítka Chce to změnu nejen nahlásit aktuální potíže či krizovou situaci, ale také upozorňovat na dlouhodobé problémy. Pomůžete tak zlepšovat situaci v MHD, s cyklo dporavou v Brně, s veřejnými komunikacemi či ovzduším. Více
 • Mapová aplikace sleduje vozy MHD Brno a meziměstských spojů v JMK, zastávky a omezení prov...ozu s detailními informacemi a jízdním řádem. Po rozkliknutí spoje zjistíte aktuální zpoždění, zastávku a podrobné informace o typu vozu. Mapa je aktualizována každých 20 vteřin. Více
 • Analýza hlavních dopravních proudů v Brně a okolí.
 • Swipe mapová aplikace zobrazující rozdíli mezi přepravními proudy v ramci Brna během týdne... a víkendu. Základem jsou data z mobilů a pocházejí z 3. až 9. dubna 2017. Aplikace umožňuje dopodrobna pozorovat dopravní proudy obyvatel mezi jednotlivými katastry města a porovnávat víkend s pracovním dnem. Více
 • Mapová aplikace zobrazuje informace o aktuálních uzavírkách na komunikacích z Národního do...pravního informačního centra (NDIC). Nově zde nejsou zobrazeny informace k připravovaným stavbám, jelikož byly nekompletní a mohly být zavádějící. Jakmile bude dokončena aktualizace a zpřesnění databáze, budou údaje ke koordinaci výkopových prací opět dostupné. Více
 • Aplikace Waze, zaznamenává aktuální situaci na trasách, ať se jedná o hustotu dopravy, prů...měrné rychlosti, kolony nebo uzavírky. Do aplikace může přispět s aktualitou na cestě každý člen. Více