Search data: vzdělání

Number of records found: 11

 • Sorry, this entry is only available in Czech.

 • The fact that number of foreigners in the Czech Republic and also in Brno is increasing is already known. It is a logical development in a society that is internationalized due to globalization processes, the Czech Republic’s membership in the EU or economic demand. Let’s look at this phenomenon in more detail through the eyes […]

 • Sorry, this entry is only available in Czech.

 • Brno Urban Grid is a simple web app enabling prompt visualization of different types of spatial data in area of city Brno or its metropolitan area. We are not talking about any intricate analytical system, but a straightforward and open tool for a transparent analysis of the spatial situation. The application uses square mesh with […]

 • Sorry, this entry is only available in Czech.

 • Sorry, this entry is only available in Czech.

 • It’s 2018 and unemployment is on its record low, the economy thrives and companies have difficulties recruiting new workforce. In most sectors, the demand for labour outmatches its supply, which pushes wages to rise. In the following graphs, we can take a look at the dynamics of the growth in the past 10 years. Data […]

 • Sorry, this entry is only available in Czech.

 • Brno city continuously supports students and the development of higher education. Thanks to this support, Brno maintains a significant position in the field of science, research and innovation both within the Czech Republic and in the context of Europe. Brno’s perception of students is a very important aspect for maintaining the number of students and […]

 • Metodologie Indikátor má za úkol sledovat, jak jsou obyvatelé Brna spokojeni s různými aspekty kvality života ve městě. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel Brna starších 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z variant […]

 • Metodologie Kvantitativní indikátor Průměrná mzda ukazuje, nejen jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy, ale také to, jak si vede okres Brno-město v porovnání s průměrem okresu Brno-venkov, Jihomoravského kraje a celé ČR. Vychází se přitom z předpokladu, že průměrná mzda by měla kontinuálně růst, aby si občané mohli jejím prostřednictvím zajistit […]