Search data: vnější image

Number of records found: 5

  • Metodologie Indikátor má za úkol identifikovat, jak obyvatelé České republiky vnímají Brno – a to v různých dimenzích. Je opakovaně měřen pomocí reprezentativního sociologického šetření obyvatel České republiky starší 18 let (vlny 2009, 2013, 2017). Výběrový soubor je stanoven v rozsahu 1 000 respondentů (kvótní výběr). Pro výpočet souhrnného indikátoru slouží dílčí indikátory vypočtené z […]

  • Sorry, this entry is only available in Czech.

  • A city of students, a city of universities or a city of research and development – that is how Brno is currently nicknamed. Fifteen years ago, however, the city looked differently; it was not profiled in any manner and was still only searching for its identity. Following the transformation processes that took place in the […]

  • Prices of the properties in Brno are among the most expensive in the Czech Republic right after Prague. Although price growth has slowed a little in the last year, it is still robust. Final price of the property reflects several factors and that creates a wide range of pricing across the city. Analysis studied the […]

  • Ceny bytů v Brně meziročně stouply Cena bydlení je důležitým bodem zájmu vedení města, které každoročně zpracovává data o nemovitostech ze serveru Sreality. Z poskytnuté databáze byly zkoumány údaje o nabídkových cenách (nabídková cena se oproti konečné ceně se mohla změnit) pronájmů a prodejů na území města Brna v období léta 2015 a 2016. V […]