Search data: mzdy

Number of records found: 4

  • It’s 2019 and unemployment is on its record low, the economy thrives and companies have difficulties recruiting new workforce. In most sectors, the demand for labour outmatches its supply, which pushes wages to rise. In the following graphs, we can take a look at the dynamics of the growth in the past 10 years. Data […]

  • Metodologie Kvantitativní indikátor Průměrná mzda ukazuje, nejen jak se v čase mění výše hrubé měsíční průměrné mzdy, ale také to, jak si vede okres Brno-město v porovnání s průměrem okresu Brno-venkov, Jihomoravského kraje a celé ČR. Vychází se přitom z předpokladu, že průměrná mzda by měla kontinuálně růst, aby si občané mohli jejím prostřednictvím zajistit […]

  • Sorry, this entry is only available in Czech.

  • Sorry, this entry is only available in Czech.