Dopravní obslužnost veřejnou dopravou Brna a okolí

Data z jízdních řádů jsou jedinečným zdrojem informací o stavu veřejné dopravy na území města Brna, a proto jsme se rozhodli je hlouběji prozkoumat. Výsledkem jsou dvě aplikace – jedna analytická a jedna interpretační. Interpretační aplikace byla dělána popularizační formou mapy s příběhem a dopodrobna vysvětluje prostorové charakteristiky a vlastnosti dopravy. Analytická aplikace je spíše odborného charakteru a má sloužit jako nástroj pro práci s daty a analýzu. Modelování dopravní obslužnosti vychází z dat jízdního řádu aktuálnímu ke dni 13. 6. 2018. Prozkoumejte s námi, jak tedy funguje doprava v Brně a okolí!

Pokud se chcete podívat jednoduše na změny dostupnosti veřejnou dopravou v čase, klikněte na následující dvě animace.

Pokud chcete prozkoumat interpretační aplikaci podrobněji a dozvědět se o dostupnosti veřejnou dopravou co nejvíce, můžete si pustit průvodce aplikací s komentářem. 

Interpretační aplikace / mapa s příběhem          Analytická aplikace