Základní školy - seznam základních škol

Sídla základních škol, u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Seznam neobsahuje církevní a soukromé školy. Součástí dat je kód školy dle Katalogu mateřských škol, základních škol a školních jídelen, název školy a adresa. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci Spádovost základních škol a na webu Zápis žáků do základních škol ve městě Brně.

Data a zdroje

MapServer

Základní školy - seznam základních škol

FeatureArcGIS

Stáhnout

WMS

Základní školy - seznam základních škol

ImageWMS

Stáhnout

Základní školy - seznam základních škol

ImageArcGISRest

Stáhnout