Základní školy - seznam základních škol

Sídla základních školu u kterých je zřizovatelem město Brno - dle seznamu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT). Seznam neobsahuje církevní a soukromé školy. Součástí je kód školy dle https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/katalog-materskych-skol-zakladnich-skol-a-skolnich-jidelen-jejich-zamereni katalogu škol, název školy a adresa. Data jsou zobrazena v aplikaci https://zapisdozs.brno.cz Zápis žáků do základních škol ve městě Brně.

Data a zdroje

MapServer

Základní školy

MapServer

Stáhnout

WMS

Základní školy

WMS

Stáhnout