Dlouhodobý výzkum sídlišť 2011

Dlouhodobý výzkum sídlišť představuje unikátní sérii tří výzkumů brněnských sídlišť, které jsou od 80. let zpracovávány pro Magistrát města Brna. Výzkum si kladl za cíl přinášet opakovaně odpovědi na otázku, jak se mění brněnská sídliště a jejich obyvatelé. I když metodologie výzkumného šetření v roce 2011 není zcela identická jako u předchozích dvou vln (výzkum reflektoval nová témata, která souvisí s dnešní dobou), i tak se nabízí unikátní možnost srovnání vývoje životních podmínek a jejich hodnocení za posledních více než 20 let, a to i v kontextu národním a mezinárodním. Cílem třetí vlny výzkumu, která je předmětem publikované datové sady, bylo podat celistvý obraz o vybraných lokalitách, názorech i postojích jejich obyvatel a odpovědět na výzkumné otázky jako např. kdo jsou obyvatelé vybraných brněnských sídlišť a jaké je jejich vnímání kvality života v těchto lokalitách; jak jsou obyvatelé těchto sídlišť spokojeni s bytem, domem a sídlištěm; do jaké míry se obyvatelé sídlišť zapojují do života lokální komunity nebo jaká je jejich tendence ke stěhování. 1. etapa šetření (1988) – sídliště Kohoutovice, Bystrc II, Bohunice, Vinohrady. 2. etapa šetření (1995) – Kohoutovice, Bystrc II, Bohunice, Vinohrady, Kamenný Vrch. 3. etapa šetření (2011) – Vinohrady, Bohunice, Bystrc II, Kamenný Vrch, Lesná, Kamechy.

Data a zdroje

sav

DVS 2011 - datová matice

Stáhnout

PDF

DVS 2011 - dotazník

Dotazník slouží pro základní orientaci v obsahu a rozsahu výzkumu.

Stáhnout

PDF

DVS 2011 - Závěrečná zpráva - kvantitativní část

Stáhnout

PDF

DVS 2011 - Závěrečná zpráva - kvalitativní část

Stáhnout

PPT

DVS 2011 - Prezentační zpráva

Stáhnout

PDF

LVS 1988 - dotazník

Původní dotazník Longitudinálního výzkumu sídlišť z roku 1988.

Stáhnout

PDF

LVS 1995

Dotazník z druhé vlny výzkumu Longitudinálního výzkumu sídlišť z roku 1995.

Stáhnout

PDF

LVS 1988 první část závěrečné zprávy

Stáhnout

PDF

LVS 1988 druhá část závěrečné zprávy

Stáhnout

PDF

LVS 1995 - závěrečná zpráva

Závěrečná výzkumná zpráva Longitudinálního výzkumu sídlišť (LVS) z roku 1995.

Stáhnout