Vrstevnice

Vyhlazené vrstevnice základní (po 1 m) a vrstevnice zdůrazněné (po 5 m) vznikly odvozením ze zdrojových dat Digitálního modelu reliéfu 5. generace, který vytvořil ČÚZK z leteckého laserového skenování. Území bylo naskenováno v roce 2013. Odvození vrstevnic bylo provedeno na Oddělení GIS v roce 2016. Zdroj výškopisu © Český úřad zeměměřický a katastrální, https://www.cuzk.cz/

Data a zdroje

MapServer

Vrstevnice

MapServer

Stáhnout

WMS

Vrstevnice

WMS

Stáhnout