Územně analytické podklady

Úplná aktualizace ÚAP 2016 byla dle ustanovení § 29 stavebního zákona projednána v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích s obcí ve svém správním obvodu tj. v Radě města Brna na schůzi R07/093 konané dne 20.12.2016 a upravena podle výsledků projednání.

Data a zdroje

093 konané dne 20.12.2016 a upravena podle výsledků projednání.

Webová stránka s odkazy

Stáhnout

index.php?project=gismb_up_uap_public

Interaktivní aplikace

Stáhnout