Účast města na veletrzích

Město Brno se každoročně účastní řady veletrhů. Jedná se nejen o veletrhy cestovního ruchu, ale i veletrhy investiční. Účast města na domácích a zahraničních veletrzích může přispět jako významná marketingová aktivita značnou měrou ke zviditelnění města a zlepšení jeho image. V roce 2016 se město Brno účastnilo dvou domácích (Brno, Praha) a šesti zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Oproti předešlým rokům lze zaznamenat především pokles účastí města na investičních veletrzích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu. Tento jev byl v případě investičních veletrhů zprvu způsoben silným vlivem ekonomické krize na toto odvětví, po jejím odezněním lze příčiny spatřovat i v nižší atraktivitě některých veletrhů (z důvodu poklesu počtu vystavovatelů a návštěvníků) a také omezenými finančními zdroji města Brna. Při celkové interpretaci předkládaného indikátoru je třeba vzít v úvahu i postupný pokles významu odvětví veletržnictví v marketingu na úkor sílících forem internetové propagace a prezentace. Objevují se však i nové formy propagace města, například v roce 2016 bylo zrealizováno 45 press/fam tripů do Brna a na jižní Moravu ve spolupráci s CCRJM, TIC Brno a Czech Turismem. Publikace Brno v číslech dostupná na webu města Brna

Data a zdroje

CSV

Účast města na veletrzích

Stáhnout