Stáří kanalizační sítě

Indikátor ukazuje podíl kilometrů kanalizační sítě ve věkových kategoriích (0-10, 10 – 20, …). Je velice důležité znát stáří kanalizační sítě a její hranici životnosti, aby se mohlo předcházet potenciálním problémům. Město Brno má na svém území kanalizační síť tvořenou již v 19. století. Ačkoli se jedná o menšinový podíl celkové kilometráže, je velmi důležité tyto údaje sledovat. Téměř 3/4 celkové délky sítě je mladších 50 let, přičemž hranice životnosti těchto sítí se udává kolem 60-70 let dle kvality materiálu a dalších faktorů. Přesto stárnutí této infrastruktury není žádoucí a je důležité nejstarší úseky obměňovat. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Statutární město Brno

Data a zdroje

CSV

Stáří kanalizační sítě

Stáhnout