Spotřeba vody v Brně

Indikátor udává specifickou spotřebu vody na osobu za jeden den za město Brno. Data jsou zveřejňována akciovou společností Brněnnské vodárny a kanalizace.Spotřeba je udávána v litrech na osobu za den. Spotřeba vody přepočtená na jednoho obyvatele a den má v průběhu let klesající tendenci, což je pozitivní. Nicméně podle posledních čtyř let lze usuzovat, že k dalšímu výraznému poklesu již docházet nebude, alespoň pokud se nebudou realizovat projekty, které k šetření či omezení dodávky vody povedou. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Data a zdroje

CSV

Spotřeba vody v Brně

Stáhnout