Sklony silnic

Liniová vrstva všech silnic v Brně s hodnotou stoupání vozovky. Data obsahují všechny úseky silnic i s jejich maximální, minimální a průměrnou hodnotou sklonu v °. Data také obsahují informaci o délce úseků v metrech. Souřadný systém je GCS WGS84. Sklony byly vypočteny z digitálního modelu povrchu z roku 2017. Pro bližší informace prosím kontaktujte Oddělení dat analýz a evaluací, které výpočet provádělo.

Data a zdroje

FeatureServer

Sklony silnic

Liniová vrstva všech silnic v Brně s hodnotou stoupání vozovky. Data obsahují všechny úseky silnic i s jejich maximální, minimální a průměrnou hodnotou sklonu v °. Data také obsahují informaci o délce úseků v metrech. Souřadný systém je GCS WGS84. Sklony byly vypočteny z digitálního modelu povrchu z roku 2017. Pro bližší informace prosím kontaktujte Oddělení dat analýz a evaluací, které výpočet provádělo.

Stáhnout