Produkce odpadů v Brně

Produkce odpadů v Brně je ukazatel, který poskytuje městská firma SAKO, a.s. Jedná se o součet ze svozu odpadů od občanů (tj. komunání odpad z běžných kontejnerů) a odpad uložený ve sběrných střediscích. Počet tun vyprodukovaného odpadu se každoročně pohybuje kolem hranice 100 000 tun. Pokud bychom se podívali na jednotlivé podsložky, tak klesá počet tun směsného komunálního odpadu, naopak roste počet tun vytříděných složek. Celková produkce odpadů tedy mírně roste, na druhé straně se daří více třídit. Udržet produkci odpadů pod 100 000 tunami za rok v dalších letech bude důležitým ukazatelem nakládání s odpady. MMB

Data a zdroje

CSV

Produkce odpadů v Brně

Stáhnout