Příměstské lesy v Brně a okolí - Omezení využití území

Zájmy ochrany přírody, prostorové vymezení výkonu práva myslivosti, kategorizaci lesů, ochranná pásma vodních zdrojů a dobývacích prostorů, zaplocená území a další. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci LesWeb - omezení využití území.

Data a zdroje

MapServer

Příměstské lesy v Brně a okolí - Omezení využití území

ImageArcGISRest

Stáhnout

WMS

Příměstské lesy v Brně a okolí - Omezení využití území

ImageWMS

Stáhnout