Příměstské lesy v Brně a okolí - Oblasti a vlastníci lesů

Prostorové vymezení vlastníků a správců lesních majetků v zájmové oblasti dle lesních hospodářských celků a zařizovacích obvodů lesních hospodářských osnov, včetně hranic působnosti orgánů státní správy lesů a myslivosti. Data jsou zobrazena v mapové aplikaci LesWeb - oblasti a vlastníci lesů.

Data a zdroje

MapServer

Příměstské lesy v Brně a okolí - Oblasti a vlastníci lesů

ImageArcGISRest

Stáhnout

WMS

Příměstské lesy v Brně a okolí - Oblasti a vlastníci lesů

ImageWMS

Stáhnout