Pohyb obyvatel na základě dat mobilního operátora

Dataset obsahuje 7 denních matic pohybů obyvatelstva zprůměrovaných za 14 pozorovacích dní v říjnu 2019 (7.10. - 20.10.2019). V předaném výstupu jsou časy, kdy cesty začaly a skončily. Nejnižší čas je 0 a nejvyšší 23. Cesty začínající v čase 0 v datech jsou, ale tyto cesty mohly začít předchozí den. Podobně i cesty končící v čase 23 mohou končit až den následující. Pokud je třeba eliminovat tripy, které začínají a končí jiné dny (např. 22:00 – 2:00), z dat se musí skrýt tripy, které začínají v čase 0 (start_cas = 0) a ty, které končí v 23 (cil_cas = 23). Matice uskutečněných cest nabývá následujících maximálních rozsahů možných zdrojů a cílů: 1. Území města Brna – úroveň katastrálního území (celkem maximálně 48 jednotek) 2. Okres Brno-venkov – úroveň obce (celkem maximálně 187 jednotek) 3. Zbytek Jihomoravského kraje – úroveň SO ORP (celkem maximálně 21 jednotek) 4. Jiné kraje ČR – úroveň krajů (celkem maximálně 13 jednotek) Atributy: start_cas: začátek cest příslušného zprava otevřeného intervalu (2 znamená čas od 2:00:00 do 2:59:59); cil_cas: konec cest příslušného zprava otevřeného intervalu (2 znamená čas od 2:00:00 do 2:59:59); start_level: úroveň administrativní jednotky; start_kod: kód jednotky dle číselníku ČSÚ; cil_level: úroveň administrativní jednotky; cil_kod: kód jednotky dle číselníku ČSÚ; cz: rozlišení, zda je trip uskutečněn tuzemskou SIM (=1), nebo zahraniční (=0); pocet: nekalibrovaný naměřený počet cest (anonymizace pod hodnotu 5); pocet_kalibrovano: naměřený počet cest vynásobený koeficientem místa bydliště každé jednotlivé SIM

Data a zdroje

CSV

Pohyb obyvatel - pondělí

Všechny cesty směřující do/z KÚ Brna v typické pondělí.

Stáhnout

CSV

Pohyb obyvatel - úterý

Všechny cesty směřující do/z KÚ Brna v typické úterý.

Stáhnout

CSV

Pohyb obyvatel - středa

Všechny cesty směřující do/z KÚ Brna v typickou středu..

Stáhnout

CSV

Pohyb obyvatel - čtvrtek

Všechny cesty směřující do/z KÚ Brna v typický čtvrtek.

Stáhnout

CSV

Pohyb obyvatel - pátek

Všechny cesty směřující do/z KÚ Brna v typický pátek..

Stáhnout

CSV

Pohyb obyvatel - sobota

Všechny cesty směřující do/z KÚ Brna v typickou sobotu.

Stáhnout

CSV

Pohyb obyvatel - neděle

Všechny cesty směřující do/z KÚ Brna v typickou neděli..

Stáhnout

XLSX

Číselník katastrálních území v Brně

Obsahuje id, název, kód, centroidy XY, název a kód obce

Stáhnout

PDF

Metodika práce s daty mobilního operátora

Stáhnout