Podané a udělené patenty

V této indikátorové kartě je pozornost věnována patentům. Ty sice nejsou jedinou kategorií výsledků výzkumu a vývoje, ale v mezinárodním měřítku se jim věnuje značná pozornost a existuje k nim rovněž detailní statistika vedená Úřadem průmyslového vlastnictví ČR. Jelikož se data týkající se výsledků výzkumu a vývoje veřejně publikují v okresním členění jen za podnikatelský sektor, souhrnné údaje potřebné pro vyhodnocení indikátorů byly poskytnuty na vyžádání prostřednictvím pobočky Českého statistického úřadu v Brně. Přestože je sledované období příliš krátké na to, aby bylo možno vyvodit relevantní závěry, lze v něm přesto vypozorovat neustálý nárůst počtu udělených patentů v Brně i Jihomoravském kraji. Samotné město Brno se na uvedených patentových statistikách Jihomoravského kraje podílí asi ze 75 %, přičemž tento podíl se v posledních letech zvyšuje. Pro bližší relevantní závěry je vhodné výhledově zahrnout do monitoringu delší časovou řadu, případně se pokusit rozšířit sledované ukazatele o data týkající se např. příjmů z prodeje licencí k patentům atd. Český statistický úřad

Data a zdroje

CSV

Podané a udělené patenty

Stáhnout